ekmek
Bütün pencerelerde bekleyen benim, ve  o çalmayan bütün telefonlarda aylardır konuşan da.
Kabul.
Bir kez yolda karşılaşalım onunla da avunacağım.
Adımı sesince duymaktan vazgeçtim, sesini duysam, susacağım.
Yel esiyor ama değirmen dönmüyor.
Kuraklık bu, adın ekmeğe dönüşmüyor.
Turgut Uyar